Wybór zniczy i kwiatów - zakupy do usług porządkowych i odwiedzin

Czy muszę w przypadku wykupienia opieki opłacić z góry wszystkie zakupy kwiatów i zniczy?

Nie. Można przed każdymi świętami, rocznicą złożyć i opłacić zamówienie na same kwiaty i znicze z wyprzedzeniem co najmniej 2-tygodniowym.

Czy cena zakupów kwiatów i zniczy może się zmienić i będę musiał coś dopłacać?

Tak, niestety w obecnym czasie, przy bardzo szybko wzrastających cenach, zdarzają się sytuacje, że nie jesteśmy w stanie zakupić określonych kwiatów w kwocie, która została na nie przeznaczona. Sytuacje te najczęściej dotyczą opiek nad grobami, gdy zakupy zostały opłacone wiele wcześniej.

Czy zdjęcia kwiatów i zniczy na liście usług pokazują co zostanie zakupione?

Nie, są to zdjęcia poglądowe.

Czy można zamówić złożenie wieńca na uroczystości pogrzebowej?

Nie, w chwili obecnej nie ma takiej możliwości.

Czy można zobaczyć zdjęcia wiązanek przed dodaniem ich do zamówienia?

Nie prowadzimy sprzedaży wiązanek. Wszelkie zakupy dokonywane są w przycmentarnych kwiaciarniach lub na stoiskach.

Czy mogę dokonać zmian we wcześniej opłaconych zakupach do zamówienia, albo w inny sposób wykorzystać przelane środki?

Tak, po uprzednim kontakcie z konsultantem można dokonać korekty zamówienia, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności jeśli zmiana dotyczy terminów w okresie przedświątecznym.

Czy jest możliwość wyboru konkretnych kwiatów np. ze zdjęć?

Jeśli mamy zakupić wiązankę, stroik pod konkretne życzenie, oprócz opłaty za kwiaty i usługę należy dodać do koszyka „odwiedziny na grobie”. Możemy wtenczas zamówić w kwiaciarni wiązankę, stroik wg wytycznych i złożyć przy wykonywaniu usługi. W innym przypadku kupujemy to co jest dostępne przy cmentarzu, kierując się Państwa uwagami, np. co do koloru, rodzaju kwiatów.