Dodatkowe usługi związane z pracami ogrodniczymi

Czy możemy zaplanować i wykonać nasadzenia krzewów i roślin wg naszego projektu?

Wybór roślin i rozplanowanie ich umiejscowienia przy grobie, zazwyczaj pozostawiamy po stronie klienta, który zamawia usługę. W miarę możliwości doradzamy w tym zakresie. Usługę wyceniamy indywidualnie, po wybraniu konkretnych roślin i zapoznaniu się z lokalizacją grobu (miasto i cmentarz).

Czy przycinamy wysokie iglaki?

Przycinamy gałęzie drzew i iglaków, w wybranych miastach, do wysokości pozwalającej na wykonanie usługi przez jedną osobę, przy użyciu ręcznych nożyc do cięcia.

Czy można zamówić wykopanie uschniętych iglaków lub krzewów i posadzenie nowych?

Wykonujemy nasadzenia roślin, do około 100 cm całkowitej wysokości, w wybranych miastach. Przygotowujemy również teren pod nasadzenia, jednak nie usuwamy wysokich, mocno ukorzenionych krzewów. Oceny możliwych do wykonania prac ogrodniczych przy grobie, dokonujemy po zapoznaniu się z danymi odnośnie jego lokalizacji, opisie zakresu usług, przesłanych nam drogą mailową lub przekazanych w rozmowie telefonicznej z konsultantem.

Dołączenie aktualnego zdjęcia grobu skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Wyślij zapytanie i zdjęcie na pomoc@cmentarium.pl lub poproś o wycenę na stronie kontaktu.

Czy dbamy o posadzone rośliny np. podlewamy gdy są upały?

Dbanie o rośliny odbywa się podczas realizacji wybranej usługi podstawowej/porządkowej przy grobie np. sprzątania czy odwiedzin.