Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz zmarł w dniu 14 stycznia 2019 wskutek ran zadanych mu przez zamachowca, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019.
Paweł Adamowicz w latach 1998-2019 pełnił funkcję prezydenta Gdańska. Wcześniej był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. W latach 1990-1993 był prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezydent Gdańska urodził się w Gdańsku, w którym skończył Szkołę Podstawową nr 50, później I LO im. Mikołaj Kopernika w Gdańsku, gdzie brał udział w konspiracji solidarnościowej. Kolportował prasę podziemną, był współwydawcą i drukarzem podziemnego uczniowskiego pisma "Jedynka".
Również podczas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego współwydawał i drukował podziemne pismo studenckie "ABC". Współorganizował również strajk okupacyjny na uczelni i był przewodniczącym studenckiego komitetu strajkowego. Działał bardzo prężnie w opozycji wobec ówczesnej władzy.
Po ukończeniu studiów pozostał na uczelni jako asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polski, a w latach 1990-1993 był prorektorem UG ds.studenckich. Należał w latach 1991-1998 do NSZZ "Solidarność" UG. W 1996 został radcą prawnym.
Karierę polityczną rozpoczął w 1990 roku jako radny Gdańska, w latach 1994-1998 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. Od 1998 roku był prezydentem miasta. Zwyciężył cztery razy w wyborach na prezydenta. Należał do wielu organizacji, stowarzyszeń i fundacji, m.in. : Fundacji Centrum Solidarności, Komitetu Regionów, Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Cieszył się dużym poparciem wśród mieszkańców Gdańska. Umiał podejmować dialog mimo odmiennego zdania, aktywnie wspierał lokalną demokrację.


zdjęcie: wikipedia.org
fot.: Rudolf H. Boettcher