Jan Olszewski

W wieku 88 lat zmarł były premier rządu polskiego w latach 1991-1992, który działał również w antykomunistycznej opozycji i przeszedł do historii jako legenda. Jan Olszewski w czasie okupacji działał w Szarych Szeregach i brał udział w Powstaniu Warszawskim.
Olszewski pochodził z rodziny kolejarskiej, urodził się w Warszawie 20 sierpnia 1930 r. W latach 60 był obrońcą w procesach politycznych takich osób, jak Jacek Kuroń, Melchior Wańkowicz, Wojciech Ziembiński, Karol Modzelewski, Janusz Szpotański. W 1975 podpisał protest przeciw poprawkom w konstytucji PRL, mającym na celu nadać przewodnią rolę PZPR i sojuszowi z ZSRR. W 1976 bronił robotników Radomia i Ursusa, współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Był również pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB. W latach 80-tych uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu, doradzał Lechowi Wałęsie i Solidarności. W stanie wojennym bronił m.in. Lecha Wałęsę i Zbigniewa Romaszewskiego.
W 1989 został członkiem Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej a w 1990 współzałożycielem Polskiej Fundacji Katyńskiej.
W roku 1991 Lech Wałęsa powołał Olszewskiego na premiera. Był to pierwszy rząd po wojnie wybrany w pełni wolnych wyborach.  Rząd Olszewskiego upadł po ujawnieniu tzw. listy Macierewicza, która zawierała nazwiska polityków współpracujących z komunistycznymi służbami specjalnymi.


zdjęcie: wikipedia.org