Bp Tadeusz Pieronek

W wieku 84 lat zmarł biskup Tadeusz Pieronek. Urodził się 24 października 1934 r. w Radziechowach koło Żywca. Ukończył filozofię i teologię na Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i prawo kanoniczne na KUL w Lublinie oraz w Rzymie przy Najwyższym Trybunale Kościelnym. W 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie a biskupem został w 1992 r. Do 1998 r. sprawował tą funkcję w diecezji sosnowickiej. Od 1993 do 1998 był również sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Od 1998 przewodniczył Kościelnej Komisji Konkordatowej. Biskup Tadeusz Pieronek wykładał prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie był również rektorem w latach 1998-2004. Uczestniczył w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.
Biskup Pieronek otrzymał nagrodę Orła Jana Kurskiego za "budzące podziw budowanie Kościoła dialogu i porozumienia oraz odważne przeciwstawianie się ekstremizmom godzącym w ten proces" i Medal św. Jerzego - nagrodę "Tygodnika Powszechnego".
Wypowiedzi Tadeusza Pieronka cechowały odwaga i jasność w formułowaniu odpowiedzi dotyczących ważnych i trudnych spraw dla Kościoła i społeczeństwa, np. lustracji w Kościele, zapłodnienia in vitro czy Radia Maryja. Narażał się tym często na krytykę, również ze strony duchownych. Był mocnym głosem,ale zawsze wiernym Kościołowi. Nie były mu obojętne sprawy społeczne.


zdjęcie: screen z TVN24 "Kropka nad i"