Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

Cmentarz Rakowicki

ul. Rakowicka 26, Kraków

Zarządca:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

tel. 12 619 99 00

plan cmentarza

wyszukiwarka grobów: https://zck-krakow.pl/locator/13?name=&sname=&dyear=

Cmentarz Rakowicki jest najstarszą nekropolią Krakowa. Jego nazwa pochodzi od nazwy drogi, która prowadzi do wsi Rakowice. Powstał w 1801-2 roku i w tym czasie znajdował się na podmiejskim folwarku Bosackiego. W obrębie miasta wydano zakaz pochówków na przykościelnych cmentarzach, dlatego też konieczne było otworzenie nowego cmentarza. Pierwszy pochówek odbył się tu w roku 1803.

Cmentarz kilkukrotnie powiększano - w 1836 r., 1863 r., 1933 r. W 1920 r. dołączono też do niego cmentarz wojskowy. Za rozplanowanie najstarszej części cmentarza odpowiada znany architekt Karol Kremer, który w roku 1839 zaprojektował założenia parkowe cmentarza. W centralnym punkcie cmentarza wzniesiono w latach 1861-1862 kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego, którą ufundowała znana rodzina krakowskich bankierów- Helclów. W 1877 r. wybudowano budynek administracyjny oraz kostnicę wg projektu Salomona Saarego.

Na tej znanej nekropolii spoczywa wiele zasłużonych osób ze świata nauki, kultury, polityki, działaczy społecznych i politycznych, jak też ze znanych rodów. Spoczywają tu także uczestnicy obu wojen światowych, ruchów niepodległościowych i powstań.

Cmentarz Rakowicki jest miejscem, gdzie znaleźć można wiele nagrobków znanych architektów i rzeźbiarzy, które stanowią zespół zabytków sztuki nagrobnej. Z tych dwóch powodów w 1976 r.wpisano nekropolię do rejestru zabytków. W 1981 r. powołano Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, w którym działa komisja ds. Ratowania Krakowa i Ziemi Krakowskiej. Dzięki organizowanym kwestom udaje się pozyskiwać fundusze na ratowanie zabytkowych grobowców i nagrobków, które  nie posiadają dysponentów.

Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 42 ha, na której jest ok. 75 tys. grobów. Nadzór nad nekropolią sprawuje Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.


zdjęcie: wikipedia.org

fot.: Zygmunt Put Zetpe0202

Groby na tym cmentarzu

Na tej stronie nie umieszczono jeszcze żadnego grobu

Umieść grób bliskiego

Dodaj grób

Umieść grób bliskiej osoby na tej stronie aby każdy mógł go zobaczyć.