Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

Cmentarz Rakowicki

ul. Rakowicka 26, Kraków

Zarządca:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

tel. 12 619 99 00

plan cmentarza

wyszukiwarka grobów: https://zck-krakow.pl/locator/13?name=&sname=&dyear=

Cmentarz Rakowicki jest najstarszą nekropolią Krakowa. Jego nazwa pochodzi od nazwy drogi, która prowadzi do wsi Rakowice. Powstał w 1801-2 roku i w tym czasie znajdował się na podmiejskim folwarku Bosackiego. W obrębie miasta wydano zakaz pochówków na przykościelnych cmentarzach, dlatego też konieczne było otworzenie nowego cmentarza. Pierwszy pochówek odbył się tu w roku 1803.

Cmentarz kilkukrotnie powiększano - w 1836 r., 1863 r., 1933 r. W 1920 r. dołączono też do niego cmentarz wojskowy. Za rozplanowanie najstarszej części cmentarza odpowiada znany architekt Karol Kremer, który w roku 1839 zaprojektował założenia parkowe cmentarza. W centralnym punkcie cmentarza wzniesiono w latach 1861-1862 kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego, którą ufundowała znana rodzina krakowskich bankierów- Helclów. W 1877 r. wybudowano budynek administracyjny oraz kostnicę wg projektu Salomona Saarego.

Na tej znanej nekropolii spoczywa wiele zasłużonych osób ze świata nauki, kultury, polityki, działaczy społecznych i politycznych, jak też ze znanych rodów. Spoczywają tu także uczestnicy obu wojen światowych, ruchów niepodległościowych i powstań.

Cmentarz Rakowicki jest miejscem, gdzie znaleźć można wiele nagrobków znanych architektów i rzeźbiarzy, które stanowią zespół zabytków sztuki nagrobnej. Z tych dwóch powodów w 1976 r.wpisano nekropolię do rejestru zabytków. W 1981 r. powołano Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, w którym działa komisja ds. Ratowania Krakowa i Ziemi Krakowskiej. Dzięki organizowanym kwestom udaje się pozyskiwać fundusze na ratowanie zabytkowych grobowców i nagrobków, które  nie posiadają dysponentów.

Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 42 ha, na której jest ok. 75 tys. grobów. Nadzór nad nekropolią sprawuje Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.


zdjęcie: wikipedia.org

fot.: Zygmunt Put Zetpe0202