Cmentarz Podgórski w Krakowie

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

ul. Wapienna 13, Kraków
tel. 12 619 99 00

Zarządca:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

tel. 12 619 99 00

plan cmentarza

wyszukiwarka grobów: https://zck-krakow.pl/locator/13?name=&sname=&dyear=

Cmentarz Podgórski został założony w 1900 r. kiedy to zabrakło miejsc na pochówki na starym Cmentarzu Podgórskim. Zajmuje powierzchnię ok. 8 ha. Siedem lat później wybudowano kaplicę cmentarną wraz z domem przedpogrzebowym, a w 1910 r. poszerzono teren cmentarza. W czasie I wojny światowej w Podgórzu ze względu na dużą stację kolejową pojawiały się transporty rannych i jeńców wojennych. Sytuacja ta również miała znaczenie dla cmentarza. Wydzielono na nim kwaterę XI przeznaczoną dla wojska.

Na cmentarzu przeważają groby przemysłowców, kupców, rzemieślników i właścicieli budowlanych. Grobowce ich znajdują się przy głównej alei cmentarza i często wykonane zostały według ich własnych wzorów. Liczną część grobów stanowią groby kolejarzy. Wiązało się to oczywiście z faktem bliskości dużego węzła komunikacyjnego. Znajdziemy tutaj trzy pomniki: poległych podczas okupacji, pomnik legionistów 1,2,3 Brygady oraz głaz upamiętniający pochowanych w latach 914-1918 żołnierzy armii austriackiej.


zdjęcie: wikipedia.org
fot.: Zygmunt Put Zetpe0202