Cmentarz parafialny Wszystkich Świętych, dawniej Św. Rocha w Białymstoku

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

ul. Antoniuk Fabryczny 45, Białystok
tel. 517 600 038

Zarządca:

Parafia Wszystkich Świętych

ul. ul. Antoniuk Fabryczny 45, Białystok

Administracja cmentarza: czynne pon.-pt. godz 8-16
tel. 517 600 038

wyszukiwarka osób pochowanych: https://bialystokrocha.grobonet.com/grobonet/start.php

Nekropolia znajduje się na osiedlu Wysoki Stoczek w Białymstoku, u zbiegu ulic Antoniuk Fabryczny i Konstytucji 3 Maja, na pagórkowatym terenie. Cmentarz jest cmentarzem rzymskokatolickim. Powstał w 1927, wyświęcony został jednak dopiero w 1937 r. Jest nadal czynny. Najstarsze nagrobki znajdują się w środkowej, najstarszej części nekropolii. W 1946 roku powstała na cmentarzu pierwsza kaplica pw. św. Kazimierza, która spłonęła w 1999 roku. Na jej miejscu wybudowano nowy, neobarokowy kościół z widoczną wyniosłą kopułą na cmentarzu św. Rocha. W 2008 roku własność cmentarza św. Rocha przekazano do nowej parafii Wszystkich Świętych.

Na cmentarzu spoczywają m.in. : pierwszy powojenny konserwator zabytków w Białymstoku- Władysław Paszkowski, powojenny architekt i budowniczy miasta - Stanisław Bukowski, dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy - Bogdan Sawicki.


zdjęcie: wikipedia.org/ fot. Krzysztof Kundzicz