Cmentarz Parafialny "Stary" przy ul. Ściegiennego 12 w Kielcach

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

ul. Ściegiennego 12, Kielce

Zarządca:

Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP

Plac Najświętszej Marii Panny 3, Kielce
tel.: 41 3446307

Mapa cmentarza i wyszukiwarka grobów: https://kielce.grobonet.com/

Cmentarz powstały w latach 1801- 1805 decyzją władz austriackich to najstarsza nekropolia w Kielcach. Początkowo był miejscem pochówku osób różnych wyznań - katolickiego, ewangelickiego, protestanckiego, czy mahometańskiego. Pierwotny cmentarz katolicki w późniejszych latach kilkukrotnie powiększany, poszerzony w kierunku wschodnim w 1818 roku, a następnie w latach 1860-62 i 1882-84 w kierunku południowym. Największy swój rozwój datuje się na drugą połowę XIX wieku. Od 1926 roku nie poszerzano już terenu cmentarza, ponieważ powstała nowa nekropolia na Piaskach. Na najstarszym kieleckim cmentarzu odnajdziemy liczne kwatery uczestników walk zbrojnych, między innymi żołnierzy napoleońskich, uczestników spisku księdza Piotra Ściegiennego, uczestników powstań listopadowego i styczniowego, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Jest też wiele grobów ludzi kultury, nauki oraz zasłużonych dla całego regionu świętokrzyskiego. W 1969 roku nekropolie wyznaniowe, na które wcześniej był podzielony cmentarz, zostały połączone w jeden cmentarz- komunalny. W 1980 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach uznał cmentarz jako mający wartość zabytkową. Układ przestrzenny i nagrobki powstałe przed 1939 rokiem (około 1000) znalazły się pod ochroną jako zabytkowe. Po 1993 roku zabezpieczono i poddano konserwacji ponad 100 nagrobków kamiennych, jak również żeliwne pomniki z XIX wieku. Specyfiką cmentarza są ogrodzenia i nagrobki z żeliwa, odlewane między innymi w Białogonie.


zdj.: Mapy Google
fot.: Jakub Juszyński

Groby na tym cmentarzu

Na tej stronie nie umieszczono jeszcze żadnego grobu

Umieść grób bliskiego

Dodaj grób

Umieść grób bliskiej osoby na tej stronie aby każdy mógł go zobaczyć.