Cmentarz Mariawicki pw. Św. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zgierzu

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

ul. Dygasińskiego 31, 95-100 Zgierz 
tel. 42 719 87 19

Zarządca:

Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Zgierzu

ul. Malczewskiego 5c
95-100 Zgierz
tel. 42 719 87 19

Cmentarz mariawicki znajduje się przy ul. Dygańskiego w Zgierzu. Powstał w 1906 roku. Jest najmłodszym cmentarzem wyznaniowym czynnym do dziś na terenie miasta. Na początku, po rozłamie katolicy i mariawici korzystali wspólnie z cmentarza położonego przy ul. Skargi. Z powodu licznych konfliktów na tle wyznaniowym, mariawici zmuszeni byli do zakupu terenu, na którym od tego czasu chowali zmarłych. Miejsce wybrano poza ówczesnymi granicami Zgierza, ale niedaleko kościoła mariawickiego na Przybyłowie. Teren ten, który na początku XX wieku nazywano Pod-Dąbrówki lub Przymiarki, dziś mieści się przy ul. Dygasińskiego. Obszar nekropolii od jego powstania do tej chwili wynosi 4782 m2. Należy w chwili obecnej do dwóch gmin mariawickich - Katolickiego Kościoła Mariawitów i Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.


zdjęcie: cms.miasto.zgierz.pl
fot.: Maciej Wierzbowski