Cmentarz komunalny ul. Poprzeczna Olsztyn

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

ul. Poprzeczna, os. Podleśna
Olsztyn

Zarządca:

Zakład Cmentarzy Komunalnych

ul. Poprzeczna 9B
10-281 Olsztyn
tel. 89 526 97 02

Cmentarz Komunalny w Olsztynie powstał w 1961 roku, po tym jak wyczerpały się miejsca na cmentarzu św. Jakuba. Na nekropolię możemy wejść trzema wejściami: brama główna od ulicy Poprzecznej, wejście od Lasu Miejskiego po stronie północnej, i od ulicy Erdmanowej na zachodzie. Cmentarz zajmuje powierzchnię 18 ha a liczna pochówków wynosi ponad 33000.
Główna aleja cmentarza jest prostopadła do ulicy Poprzecznej. Od niej odchodzą aleje boczne o nieregularnym przebiegu. W połowie cmentarza na lewo od głównej alei znajdziemy kolumbaria i pole pamięci, które otoczone jest półkolistymi kwaterami z tradycyjnymi miejscami grzebalnymi.
Od 1982 roku na cmentarzu odbywają się tylko dochowania do istniejących grobów z powody wyczerpania miejsc grzebalnych.


zdjęcie: mapy google