Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

ul. Dąbrowskiego 2, 80-802 Gdańsk
tel. 48 609 690 739

wyszukiwarka miejsc pochówku: https://cmentarze-gdanskie.pl/chapter_77037.asp

Cmentarz powstał z połączenia trzech odrębnych cmentarzy: wojskowego, Nowego Bożego Ciała i Bezwyznaniowego, i za formalną datę otwarcia uznaje się rok 1945. Zajmuje powierzchnię 2,19 ha. Ze względu na znajdujące się na nim groby wojenne i wojskowe, z okresu wojen napoleońskich, jak i współczesnych, pochodzących z okresu stalinizmu, pomimo że jest to cmentarz komunalny, ma on również charakter wojenny i wojskowy.

Najstarsza część cmentarza pochodzi z początku XIX wieku, kiedy to utworzono niewielki cmentarz wojskowy na którym chowano żołnierzy uczestniczących w wojnach napoleońskich. Cmentarz powiększał się po kolejnych wojnach: prusko-austriackiej, prusko-francuskiej, I wojnie światowej. Znajdziemy na nim liczne kwatery żołnierzy pruskich, francuskich, austriackich, niemieckich, a także jeńców z tych okresów.

Po I wojnie światowej liczba pochówków była nieduża. Liczba znowu zwiększyła się w okresie II wojny światowej. W lat powojennych wielu pochowanych pochodziło z różnych stron Polski. Dużą część stanowiły też dzieci, co świadczyć może o dużej umieralności dzieci w tamtym okresie.
Część grobów wojskowych poprzenoszono na inne cmentarze. Szybko zapełniono zwolnione kwatery. Obecnie na cmentarzu odbywają się tylko pochówki urnowe i dochowania do istniejących już grobów.

Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa gdańskiego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do zabytków należą m.in.:

  • neogotycka drewniana kaplica przedpogrzebowa 1896 roku, poddana renowacji w latach 90;
  • dom grabarza;
  • zabytkowy drzewostan cmentarny w formie alei lipowych, wiązowych i jesionowych oraz pojedynczych starych drzew zwisłych odmian wiązów i jesionów.

Na terenie cmentarza wyodrębniono kwatery:

  • Kwatera Muzułmańska;
  • Kwatera Kombatancka (kwatera grzebalna Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich);
  • Kwatera Wojskowa (do chowania zmarłych żołnierzy Wojska Polskiego);
  • Kwatera Wojenna Żołnierzy Niemieckich (Kwatera Żołnierzy Niemieckich poległych II wojnie światowej);
  • Kwatera Żołnierzy Niemieckich z okresu I wojny światowej 1914–1918;
  • Marynarze z „Magdaburga" – historyczny grób z okresu I wojny światowej, 15 marynarzy niemieckiego krążownika "Magdeburg".

zdjęcie: cmentarze-gdanskie.pl
fot. Karol Stańczak