Cmentarz Centralny "Srebrzysko" Gdańsk

Sprzątamy na tym cmentarzu!

Zamów usługę wysprzątania grobu, złożenia kwiatów i zniczy lub inną:

Zamów usługę

ul. Srebrniki 12
80-282 Gdańsk
tel. 58 34-14-977

Zarządca:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk
tel. 58 302 02 07, 58 341 20 41, 58 341 20 71
e-mail: info@zdiz.gda.pl

Obsługa usług: PPU "Zieleń" Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 76,
80-254 Gdańsk
e-mail: zielen@zielen.pl

wyszukiwarka miejsc pochówku: https://cmentarze-gdanskie.pl/chapter_77037.asp

Cmentarz Centralny otwarty został jako cmentarz miejski (Central Friedhof) w 1924 roku. Założony został we Wrzeszczu, na powierzchni kilkunastu hektarów na stokach doliny przyległej do Potoku Strzyża, na wysokości dawnej rezydencji Rottenbergów Srebrny Młyn (Silberhammer). Powierzchnia obiektu wynosi 28,03 ha.

Przy projektowaniu założenia cmentarnego wykorzystano naturalne malownicze ukształtowanie terenu, jakie tworzyła długa dolina, łagodnie wcinająca się w otaczające wyniesienia morenowe. Jej środkiem poprowadzono szeroką, rozdzieloną pasem zieleni, główną aleję cmentarną. Na stokach zboczy doliny uformowane zostały tarasy przeznaczone na miejsca grzebalne. Dojście do wyżej położonych tarasów zapewniały od strony głównej alei poprzeczne alejki z kamiennymi schodami. Dla celów obsługi cmentarza najszersze tarasy skomunikowano z głównym wejściem poprzez stokowo poprowadzone drogi gospodarcze.

Granice cmentarza wyznaczały grzbiety otaczających dolinę wyniesień. Zostały one zalesione tworząc strefę ochronną cmentarza. Zieleń cmentarna została skomponowana w sposób zapewniający całoroczny, nastrojowy charakter i harmonizujący z otaczającym terenem.

Po obu stronach głównej alei posadzone zostały zwarte skupiny kosodrzewiny, wydłużając widok na cmentarz od strony wejścia. W wielogatunkowym drzewostanie cmentarnym wykorzystano pozostałości samosiewów drzew na skarpach i uzupełniając je nasadzeniami brzóz i świerków serbskich. Kompozycja ta miała na celu zapewnienie w ciągu całego roku efektów dekoracyjnych, poprzez zimozielone sosny i świerki oraz białą korę brzóz. Przy bocznych alejkach i schodach terenowych wprowadzono nasadzenia krzewiastych form jałowców, a na skarpach tarasów posadzono szereg gatunków ozdobnych krzewów, w tym z owocami dla ptaków.

Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego

Na cmentarzu, w Rejonie IX znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego. Dojście główną aleją cmentarną, 150 m od jej zwężenia, następnie w prawo na Kwaterę Wojskową, po której prawej stronie usytuowana jest mogiła żołnierska.

Mogiła została utworzona w 1970 roku, po ekshumacji na Cmentarz Centralny szczątków 58 żołnierzy Wojska Polskiego, pochowanych uprzednio w grobach ziemnych na nowym Cmentarzu Najświętszej Marii Panny od strony ul. Traugutta, po prawej stronie lipowej alei cmentarnej prowadzącej od Alei Zwycięstwa.

Brak jest bliższych danych dotyczących pochowanych żołnierzy Wojska Polskiego. Z informacji ustnych dawnych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gdańsku wynika, że ekshumowane w związku z likwidacją Cmentarza NMP szczątki żołnierzy WP pochodziły z pochówków dokonywanych od 1945 roku na jednej z dwóch wydzielonych kwater grobów żołnierskich zlokalizowanych na starych cmentarzach przy al. Zwycięstwa. tj. ww. kwatery i kwatery usytuowanej na Cmentarzu p.w. św. Mikołaja, w rogu od strony ul. Narutowicza.

W pierwotnej swej formie mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Centralnym posiadała wystrój w postaci płyty nagrobnej z piaskowca ufundowanej przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Obecny, nowy wystrój mogiły w formie czarnej granitowej płyty upamiętniającej wykonany został w 2000 roku.
Mogiła pozostaje pod opieką i administracją Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Informacje dotyczące mogiły można uzyskać pod nr tel. (58) 52-44-563.

Krematorium

Na terenie miasta Gdańska od 2003 roku czynne jest krematorium stanowiące własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Zieleń” Sp. z o.o. Zlokalizowane jest przy ul. Srebrniki 12, w Gdańsku-Wrzeszczu obok Cmentarza Centralnego. Świadczy usługi kremacji zwłok. Informacje w sprawie usług kremacji zwłok można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Zieleń” Sp. z o.o., przy ul. Partyzantów 76, w Gdańsku-Wrzeszczu, pod nr tel. 58 34-12-071.

Kolumbarium

Na terenie miasta Gdańska czynne jest od 2003 roku jako wyodrębniony obiekt cmentarny kolumbarium stanowiące własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Zieleń” Sp. z o.o. Zlokalizowane jest przy ul. Srebrniki 12 w Gdańsku-Wrzeszczu obok Cmentarza Centralnego i Zakładu Kremacji.

Informacje w sprawie pochówku szczątków zmarłych osób w kolumbarium można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ Zieleń” Sp. z o.o. przy ul. Partyzantów 76, w Gdańsku-Wrzeszczu, pod nr tel. 58 34-12-071.


Źródło: cmentarze-gdanskie.pl
zdjęcie: www.wp.pl, autor/Zbigniew

Groby na tym cmentarzu

Na tej stronie nie umieszczono jeszcze żadnego grobu

Umieść grób bliskiego

Dodaj grób

Umieść grób bliskiej osoby na tej stronie aby każdy mógł go zobaczyć.