Wielkości nagrobków

Nagrobki urnowe/ dziecięce

Nagrobki o wymiarach około 50 x 50 [cm], 60 x 60 [cm], 60 x 70 [cm]. Przykłady:

Nagrobek urnowy granitNagrobek urnowy lastrikoNagrobek urnowy marmur

Nagrobki pojedyncze

Wymiary zbliżone do 190 x 90 [cm]. Przykłady:

Nagrobek pojedynczy granitNagrobek pojedynczy lastrikoNagrobek pojedynczy marmur

Nagrobki podwójne

Rozmiary: najczęściej spotykane 190 x 140 [cm], 190 x 130 [cm]; największe 200 x 160 [cm].

Nagrobek podwójny lastrikoNagrobek podwójny granitNagrobek podwójny lastriko

Nagrobki rodzinne

Wymiary większe niż w przypadku nagrobka podwójnego. Przykłady:

Nagrobek rodzinny lastrikoNagrobek rodzinny granit

Grobowce, grobowce z kryptą

Wymiary bardzo zróżnicowane, przy czym do grobowców zaliczamy nagrobki o szerokości powyżej trzech płyt grobu pojedynczego i długości powyżej 200 cm albo wysokości powyżej 80 cm.

Grobowiec z kryptąGrobowiec granitGrobowiec domek