Prace nad projektem nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym pracują nad projektem nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Obecnie obowiązująca ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych pochodzi z 1959 r.
Jak zauważa Ministerstwo, od czasu wprowadzenia ustawy, nastąpiły intensywne zmiany społeczne, obyczajowe i techniczne, a także zmieniły się uregulowania prawa międzynarodowego m.in. w zakresie międzynarodowego transportu zwłok lub zwalczania chorób zakaźnych. Powoduje to liczne kłopoty wykonawcze i interpretacyjne przy stosowaniu przepisów tej ustawy w sprawach takich, jak kwestia przekazywania zwłok do celów naukowych i dydaktycznych, czy też dopuszczalność innych niż wymienione w tej ustawie, a popularnych na świecie, form pochówku. Osoby które sprowadzają ciała bliskich z zagranicy napotykają wiele przeszkód i problemów, ponieważ zaostrzyły się np. zalecenia w sprawie zwalczania chorób zakaźnych.
Nowa ustawa ma określać wymagania i zasady dla cmentarzy, krematoriów, domów pogrzebowych, kostnic, zasady dla przewozu zwłok, szczątków, prochów również z zagranicy, zasady postępowania ze zwłokami, szczątkami i popiołami ludzkimi, zasady ekshumacji oraz osoby i podmioty uprawnione lub zobowiązane do do pochówku. Przy tworzeniu nowej ustawy Ministerstwo chce, by przepisy prawne odzwierciedlały praktyki pogrzebowe takie jak kolumbaria, pogrzeby morskie, łąki pamięci. W procesie legislacyjnym projekt ustawy może bardzo się zmienić, ponieważ musi przejść poszczególne etapy, takie jak konsultacje społeczne i zatwierdzenie przez poszczególne resorty.


Źródło: Medexpress.pl