Organizacja pogrzebu - krok po kroku

KARTA ZGONU

Pierwszym dokumentem, który musimy uzyskać po śmierci kogoś bliskiego, jest karta zgonu, bez której nie będziemy w stanie pozałatwiać dalszych formalności. Wypełni ją lekarz, który stwierdził zgon. Jeśli zgon nastąpił w domu będzie to lekarz, który przybył na miejsce, w szpitalu będzie to lekarz który zajmował się pacjentem. Od momentu uzyskania karty musimy odebrać ciało zmarłego z kostnicy szpitala.

W momencie kiedy śmierć nie jest naturalna, istnieją wątpliwości co do jej przyczyny albo jest nastąpiła w wyniku wypadku czy przestępstwa lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu i zlecić przewiezienie ciała do zakładu medycyny sądowej. W takim przypadku zgodę na odebranie zwłok otrzymamy tylko i wyłącznie z jednostki prokuratury, w której toczyć będzie się postępowanie ustalające przyczynę śmierci. Czas odebrania ciała bardzo się przedłuży i dopiero po dokonaniu sekcji zwłok lekarz sądowy wystawi kartę zgonu.

ZGŁOSZENIE ZGONU

Mamy trzy dni na zgłoszenie śmierci w Urzędzie stanu Cywilnego. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej czas ten skraca się do 24 h. Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia zgonu są w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego;
  • najbliżsi krewni lub powinowaci;
  • osoby zamieszkujące ze zmarłym – współlokatorzy;
  • osoby, które znalazły zmarłego lub świadkowie śmierci;
  • administrator domu;
  • w przypadku śmierci w szpitalu to administracja szpitala zgłasza zgon.

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wybieramy zakład pogrzebowy. Najczęściej są one usytuowane w pobliżu cmentarzy albo szpitali. Możemy udać się do niego osobiście lub zadzwonić. Wtedy pracownik czy pracownicy pojawią się u nas osobiście.

Czeka nas ustalenie wszystkich szczegółów pogrzebu – daty pogrzebu lub kremacji, cmentarza, na którym ma spocząć zmarły, formy pogrzebu ( świecki czy z obrządkiem religijnym), wybór trumny, czy wieńców. Jeśli zdecydujemy się na usługi rozszerzone to nie będziemy musieli martwić się o ubranie zmarłego, jego wygląd, oprawę muzyczną czy transport ciała a nawet o wydrukowanie klepsydr. Ponadto na nasze życzenie zakład pogrzebowy jest w stanie załatwić formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego czy złożenie wniosku o akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akt zgonu musimy jednak odebrać osobiście.

Wszystkie ustalenia zawarte powinny być w umowie między stronami. By umowę zawrzeć potrzebna nam będzie karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, ostatni odcinek renty czy emerytury lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

Zakład pogrzebowy może dokonać potrącenia z uzyskanego zasiłku pogrzebowego jeśli osoba była ubezpieczona lub pozostawała na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

AKT ZGONU

Po akt zgonu udajemy się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego. By go otrzymać musimy wystąpić z wnioskiem o wystawienie aktu zgonu. Dokument ten niezbędny jest nam by, jak wcześniej wspomnieliśmy, otrzymać zasiłek pogrzebowy, uregulować sprawy spadkowe i związane z wypłatą ubezpieczenia na życie. Do uzyskania aktu będą nam potrzebne:

  • wypełniony wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, w którym określamy sposób w jaki chcemy odpis otrzymać – odbiór osobisty, wysyłka pocztą, na skrzynkę poczty elektronicznej w ePUAP;
  • potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej w przypadku odpisu skróconego (22 zł) czy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego (33 zł); opłata nie dotyczy pierwszego odpisu aktu zgonu wydanego po zarejestrowaniu przez kierownika USC, który otrzymamy;
  • dokument tożsamości, do okazania;
  • dokument potwierdzający nasz interes prawny w uzyskaniu aktu zgonu, jeśli sprawa dotyczy innej osoby.

Opłaty za odpis aktu zgonu nie poniesiemy jeśli potrzebujemy go do uzyskania zasiłku rodzinnego czy do zakładu ubezpieczeń społecznych. Kwestię opłat reguluje ustawa o opłacie skarbowej.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE I WYBÓR CMENTARZA

Jeśli uroczystość ma być prowadzona w obrządku religijnym musimy osobiście uzgodnić z księdzem godzinę nabożeństwa i pochówek. Wybór kwatery i wykup miejsca załatwiamy z administracją cmentarza komunalnego.

OBNIŻANIE KOSZTÓW

By obniżyć koszty pogrzebu możemy zająć się wieloma przygotowaniami osobiście. Możemy do 72 godzin od śmierci zmarłego przechowywać ciało w domu. Jeśli śmierć nastąpiła wskutek choroby zakaźnej czas ten zostaje skrócony do 24 godzin. Po tym czasie, jeśli nie uda się zorganizować pogrzebu, jesteśmy zobowiązani przewieźć ciało do kostnicy zakładu pogrzebowego lub kostnicy miejskiej.
Możemy również zająć się przygotowaniem zmarłego - jego umyciem, zrobieniem makijażu, ogoleniem, uczesaniem, ubraniem. Zamówimy w kwiaciarni wieńce i wiązanki, przygotujemy sami klepsydrę i rozwiesimy, zamieścimy nekrolog, przygotujemy muzykę na uroczystość pogrzebową.

W zakładzie pogrzebowym natomiast zakupimy trumnę, zlecimy kremację czy zamówimy transport ciała i kondukt pogrzebowy. Pozwoli to na ograniczenie kosztów pogrzebu.

Trzymając się wyżej wymienionych wytycznych jesteśmy w stanie odnaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy musieli zorganizować ostatnie pożegnanie bliskiej nam osoby.

OPIEKA PO POGRZEBIE

Kiedy mamy już za sobą uroczystość pogrzebową i wracamy do codzienności, pracy i obowiązków zdarza się, że nie starcza nam czasu by uporządkować grób po pogrzebie, usunąć zwiędłe kwiaty, wiązanki i wypalone znicze. W przypadku osób starszych jest to spowodowane stanem zdrowia czy brakiem sił. W takim przypadku z pomocą przychodzą firmy zajmujące się profesjonalną opieką nad grobami.

W dobie internetu jesteśmy w stanie zlecić wykonanie różnych prac związanych z pielęgnacją grobu, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że będziemy znać sektor lub kwaterę w którym leży grób, a firma taka jest w stanie sama go odnaleźć. Jest to bardzo wygodne i komfortowe.

Osobom, które z różnych względów nie mogą osobiście zadbać o miejsce spoczynku bliskich, myśl, że jest on brudny i zaniedbany, a na nagrobku nie pali się znicz i nie ma kwiatka, spędza sen z powiek. Usługi opieki nad grobami stają się coraz popularniejsze i potrzebne. Niejednokrotnie członkowie rodziny, np. dzieci, które pożegnały rodzica, składają się wspólnie na całoroczną opiekę nad grobem czy w razie nagłej potrzeby, kiedy nie ma kto posprzątać grobu, zlecają usługę jednorazową. Koszt rozkłada się wtedy na kilka rodzin i nie jest duży.

Tutaj możesz zapoznać się z niektórymi z takich usług, a poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z realizacji zleceń.

Sprzątanie po pogrzebie

Wiosenne porządkowanie grobu