Nekrolog a klepsydra - czym się różnią, co zawierają

Nekrolog i klepsydra to sposoby na powiadomienie o śmierci danej osoby, bardzo podobne do siebie w formie. Różnicą zasadniczą pomiędzy nimi jest miejsce upublicznienia.

NEKROLOG

- informacja o śmierci danej osoby podana do wiadomości publicznej, najczęściej w gazecie, internecie. Skierowana jest do szerszego grona odbiorców, z którymi nie mamy jak się skontaktować. Na dzień dzisiejszy nekrologi mogą zawierać również prośbę, np. o nieskładanie kondolencji czy zastąpienie wiązanek kwiatów wpłatami na jakiś cel.

Główne dane jakie zawiera to:

  • imię i nazwisko osoby zmarłej
  • data śmierci
  • data i miejsce uroczystości żałobnych i pogrzebowych.

Nekrologiem może być również dłuższy artykuł, program telewizyjny czy audycja radiowa, gdzie przedstawione jest życie zmarłego, jego praca, działalność, zasługi, z zachowaniem oficjalnego i uroczystego tonu.

KLEPSYDRA

- ogłoszenie w formie afisza zamieszczane w miejscach publicznych, przede wszystkim w miejscu zamieszkania zmarłego (tablica ogłoszeniowa kościoła, klatka domu zmarłego, słupy ogłoszeniowe). Klepsydry wiesza się w miejscach gdzie zmarły pojawiał się.

Tak jak nekrolog zawiera dane zmarłego, datę śmierci, datę i miejsce uroczystości pogrzebowych oraz kto żegna zmarłego.
Klepsydry umieszczane są w takich miejscach, by jak najwięcej osób je zobaczyło. Często zleca się tą czynność firmie pogrzebowej i również w wybranym zakładzie pogrzebowym możemy skorzystać z przygotowanych szablonów. Klepsydrę stosuje się również by złożyć kondolencje czy powiadomić o rocznicy śmierci.