Kremacja zwłok - jak wygląda proces spopielania i ile kosztuje

PRZEBIEG KREMACJI

Spalanie ciała jest znane jako sposób pochówku od wielu tysięcy lat. Jednak spalanie w piecu kremacyjnym niczym nie przypomina rytuału, w którym przygotowuje się stos by spalić ciało zmarłego.
Kremacja odbywa się bez udziału ognia, pod wpływem bardzo wysokiej temperatury - powyżej 1000 stopni Celsjusza. Cały proces jest monitorowany i sterowany przez system komputerowy. Zapisuje on datę, godzinę kremacji, czas trwania, kontroluje temperaturę i dostęp powietrza.

Kiedy piec osiągnie temperaturę 700 - 900 stopni Celsjusza otwierają się drzwi, którymi wjeżdża trumna. Po zamknięciu drzwi nie ma możliwości ich otwarcia. Moment ten można obserwować z przygotowanego dla żałobników pokoju. Czas kremacji trwa od 60 do 70 minut. Następnie przez ok. 10 - 20 min popiół jest chłodzony  i tyle samo trwa proces jego przeróbki, przed którym usuwane są części metalowe. Umieszczony w specjalnym pojemniku, popiół rozdrabniany jest mechanicznie w młynku, do takiej samej wielkości prochu i granulek. Etap ostatni polega na przesypaniu prochów do woreczka umieszczonego w urnie. Pracownik krematorium zawiązuje starannie woreczek i umieszcza dane zmarłego, po czym zamyka urnę. Do urny dołącza się świadectwo kremacji, które odbiera rodzina.
Czas kremacji skraca się jeżeli zmarły to dziecko lub kremowane są szczątki pochodzące z ekshumacji.

PRZED KREMACJĄ

Przed przeprowadzeniem kremacji zwłok musimy dostarczyć kopię aktu zgonu i podpisać zlecenie kremacji oraz oświadczenie o identyfikacji zmarłego. Ważne jest też oświadczenie o tym, że zmarły nie posiada rozrusznika serca.
Zmarłego możemy poddać kremacji w trumnie tradycyjnej drewnianej ( bez okuć metalowych i nielakierowanej ) lub w trumnie ekologicznej - kartonowej. Ciało owinięte może być całunem lub całkowicie ubrane, o czym decyduje rodzina. Poza tym ciało przygotowywane jest jak do tradycyjnego pogrzebu.

Przed spopieleniem zwłok najczęściej odbywa się msza nad trumną, a następnie pożegnanie ze zmarłym.
Od tej zasady kościół odchodzi w dwóch przypadkach: kiedy śmierć nastąpiła za granicą lub rodzina musi dotrzeć z daleka. Wtedy dopuszcza się możliwość odprawienia obrządku nad urną zmarłego.

POGRZEBANIE URNY

Po spopieleniu ciała, kiedy prochy zmarłego spoczywają już w urnie, odbywa się tradycyjny pochówek, podczas którego urna zostaje złożona do grobu lub kolumbarium.
Zgodnie z polskim prawem urna musi zostać pochowana. Nie można jej trzymać w domu czy rozsypywać prochów w dowolnym miejscu.

CENNIK

Kremacja jest tańsza od tradycyjnego pochówku. Kosztuje od  około 400 do 800 złotych. Do tych kosztów dochodzi jeszcze suma za uroczystość pożegnania ze zmarłym i z samym złożeniem urny w grobie.

Przykładowy cennik kremacji

Warszawa:

  • zwłok osoby zmarłej w wieku powyżej 6 lat - 450,00 zł
  • zwłok albo szczątków dziecka do 6 lat - 310,00 zł
  • zwłok albo szczątków po ekshumacji - 800,00 zł
  • zwłok dziecka martwo urodzonego - 155,00 zł

Trójmiasto:

  • osoby powyżej 6 lat -700 zł

Częstochowa:

  • osoby powyżej 6 lat - 580,00 zł
  • dziecka do lat 6 - 350,00 zł.